Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
yhtiowiki:toimintamuodon_muutos_osakeyhtioeksi [2018/11/28 09:49]
juhani_paavilainen
yhtiowiki:toimintamuodon_muutos_osakeyhtioeksi [2019/09/13 10:30] (nykyinen)
juhani_paavilainen [6. Ilmoitukset eri tahoille ja viranomaisille]
Rivi 8: Rivi 8:
    
   * toiminnan edellytetään jatkuvan ennallaan   * toiminnan edellytetään jatkuvan ennallaan
-  * puolisoiden ​on merkittävä osakkeet omaisuuden ​omistuksen ​mukaisessa suhteessa käyvin arvoin laskettuna.+  * yrittäjien ​on merkittävä osakkeet omaisuuden ​omistuksensa ​mukaisessa suhteessa käyvin arvoin laskettuna.
   * kiinteän omaisuuden omistus tulkitaan lainhuudon mukaan   * kiinteän omaisuuden omistus tulkitaan lainhuudon mukaan
   * maatilan irtaimen omaisuuden oletetaan aviopuolisoilla olevan yhteistä ​   * maatilan irtaimen omaisuuden oletetaan aviopuolisoilla olevan yhteistä ​
Rivi 58: Rivi 58:
 Apporttina siirtyvät kiinteistöt,​ määräalat ja määräalapidätykset luovutetaan kuten kiinteistökaupassa. ​ Luovutus vahvistetaan kaupanvahvistajan toimesta. Samaan asiakirjaan voidaan tehdä kaupparekisterin vaatima apporttiselvitys,​ jonka tilintarkastaja hyväksyy. ​ Apporttina siirtyvät kiinteistöt,​ määräalat ja määräalapidätykset luovutetaan kuten kiinteistökaupassa. ​ Luovutus vahvistetaan kaupanvahvistajan toimesta. Samaan asiakirjaan voidaan tehdä kaupparekisterin vaatima apporttiselvitys,​ jonka tilintarkastaja hyväksyy. ​
  
-Oleellista on, että luovutus tapahtuu TVL 24 §:n mukaisesti. Tämän takia verottajalta haetaan **ennakkoratkaisu**. Myös ELY-keskukselta haetaan ​ennakkopäätös ​siitä, voidaanko ​korkotukilainat siirtää yhtiöön, ja voiko ELY-keskus antaa mahdollisen lausunnon varainsiirtoverovapautta varten+Oleellista on, että luovutus tapahtuu TVL 24 §:n mukaisesti. Tämän takia verottajalta haetaan **ennakkoratkaisu**. Myös ELY-keskukselta haetaan ​lausunto ​siitä, voidaanko ​lainojen korkotukivaltiontakaukset ​ja myönnetyt investointituet siirtää yhtiöön 
  
 Mmaatilataloushallintoon liittyvät asiat selviävät kysymällä paikalliselta maatalousviranomaiselta. ​ Mmaatilataloushallintoon liittyvät asiat selviävät kysymällä paikalliselta maatalousviranomaiselta. ​
Rivi 80: Rivi 80:
 =====  5. Yhtiöittämisen kustannukset ===== =====  5. Yhtiöittämisen kustannukset =====
  
-Yhtiöittämisen suurin kustannuserä on** varainsiirtovero**joka tulee maksettavaksikunnes tämä mahdollisesti poistuu tämän hallikauden aikana+Kun luovutus tehdään TVL 24§ säännösten mukaisestiei luovutuksesta seuraa tuloveroluovutusvoittovero eikä varainsiirtoveroseuraamuksia
  
 Maatilan toimintamuodon muutos on tarkkuutta vaativa toimenpide. Maatilalla ei ole tasetta, vaan siirrettävät omaisuuserät on kerättävä monista asiakirjoista. Osa tiedoista löytyy maatalouden 2-lomakkeelta (rakennusten,​ koneiden ja salaojien poistamattomat jäännösarvot).  ​ Maatilan toimintamuodon muutos on tarkkuutta vaativa toimenpide. Maatilalla ei ole tasetta, vaan siirrettävät omaisuuserät on kerättävä monista asiakirjoista. Osa tiedoista löytyy maatalouden 2-lomakkeelta (rakennusten,​ koneiden ja salaojien poistamattomat jäännösarvot).  ​
  
-Aikaa vievin vaihe on kerätä kaikki kiinteistöjen kauppakirjat ja  löytää sieltä siirtyvien kiinteistöjen hankintahinnat. SPV -kaupat ovat usein lahjanluonteisia kauppoja, jolloin ​ siirtoarvoina pellon ja metsän osalta käytetään ​niiden ​lahjaverotusarvoa. ​ ​Tällöin ​tarvitaan lahjaveropäätös ja siihen liittyvä laskelma, josta löytyy pellon ​ja metsän lahjaverotusarvot. Siirtyvien metsien osalta on niidenhankintahinnasta ​vähennettävä niihin käytetyt metsävähennykset. Kun ostettuja kiinteistöjä ja niiden osia on myyty, vaihdettu ja yhdistelty, niin kaikki vaiheet ​pitää ​selvittää aukottomasti, jotta löytyy oikeat siirtoarvot+Aikaa vievin vaihe on kerätä kaikki kiinteistöjen kauppakirjat ja  löytää sieltä siirtyvien kiinteistöjen hankintahinnat. SPV -kaupat ovat usein lahjanluonteisia kauppoja, jolloin ​ siirtoarvoina pellon ja metsän osalta käytetään ​niistä maksettua vastiketta ja lahjan osalta huojennettua ​lahjaverotusarvoa. ​Tähän ​tarvitaan lahjaveropäätös ja siihen liittyvä laskelma.  
 + 
 +Pääsääntöiesti erilliset metsätila jäävät yksityiseen omistukseen ja peltoa ​ja metsää sisältävät tilat siirretään yhtiöön. Siirtyvien metsien osalta on niiden hankintahinnasta ​vähennettävä niihin käytetyt metsävähennykset. Kun ostettuja kiinteistöjä ja niiden osia on myyty, vaihdettu ja yhdistelty, niin kaikki vaiheet ​tulee selvittää aukottomasti . 
  
 Yhdistelmälainoista (maatalous, metsätalous ja yksityistalous) yhtiöön voidaan siirtää vain yhtiölle siirtyvä osa lainoista.  ​ Yhdistelmälainoista (maatalous, metsätalous ja yksityistalous) yhtiöön voidaan siirtää vain yhtiölle siirtyvä osa lainoista.  ​
Rivi 98: Rivi 100:
   * kiinteistöjen luovutus ja apporttiselvitys luonnos   * kiinteistöjen luovutus ja apporttiselvitys luonnos
   * ennakkopäätösten ja ratkaisujen hakeminen verottajalta ja ELY-keskukselta   * ennakkopäätösten ja ratkaisujen hakeminen verottajalta ja ELY-keskukselta
 +  * Pankilta haetaan ennakkoon lupa luovuttaa lainat yhtiöön
   * kiinteistöjen luovutus ja apporttiselvitys -asiakirjan allekirjoitus ja kaupanvahvistus   * kiinteistöjen luovutus ja apporttiselvitys -asiakirjan allekirjoitus ja kaupanvahvistus
   * yhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin   * yhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin
Rivi 104: Rivi 107:
 Asiantuntijapalkkioihin menee 3.000 - 8.000 € riippuen työmäärästä Asiantuntijapalkkioihin menee 3.000 - 8.000 € riippuen työmäärästä
  
-Verottajan ennakkoratkaisu maksaa 1.040 +Verottajan ennakkoratkaisu maksaa 1.260 
  
  
Rivi 115: Rivi 118:
   * Tilitoimiston valinta   * Tilitoimiston valinta
   * Nimen muutokset tavarantoimittajille (laskuissa oikea maksaja ja Y-tunnus)   * Nimen muutokset tavarantoimittajille (laskuissa oikea maksaja ja Y-tunnus)
-  * Sähkö- ja vesisopimukset*, puhelimet ja nettiliittymät+  * Sähkö- ja vesisopimukset,​ puhelimet ja nettiliittymät
   * Jäsenyydet osuuskunnissa:​ meijeri, teurastamo ym.   * Jäsenyydet osuuskunnissa:​ meijeri, teurastamo ym.
   * Tuotantosopimusten siirrot   * Tuotantosopimusten siirrot
-  * Varainsiirtoveron maksu tai varainsiirtoverovapaustodistus ELYltä 
   * Lainhuutojen haku maanmittauslaitokselta (6 kk:n kuluessa kiinteistökaupasta)   * Lainhuutojen haku maanmittauslaitokselta (6 kk:n kuluessa kiinteistökaupasta)
   * Jos tilalla on Aluehallintoviraston (AVIn) myöntämä ympäristölupa,​ omistajanmuutosilmoitus ELYn ympäristönsuojeluyksikköön ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle   * Jos tilalla on Aluehallintoviraston (AVIn) myöntämä ympäristölupa,​ omistajanmuutosilmoitus ELYn ympäristönsuojeluyksikköön ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
Rivi 128: Rivi 130:
   * Vuokrasopimusten uusiminen yhtiön nimiin   * Vuokrasopimusten uusiminen yhtiön nimiin
   * Osakkaat laskuttavat tekemänsä matkakulut matkalaskulla. ​   * Osakkaat laskuttavat tekemänsä matkakulut matkalaskulla. ​
-*Jotkut sähköyhtiöt esittävät uuden liittymän avaamista yksityistalouteen. Yksi liittymä onnistuu edelleen, jos maatilalla on varavoimajärjestelmä. Yksityistalouden sähkön käyttö on mitattava, jotta se voidaan laskuttaa luotettavasti. 
  
-Maataloushallintoon toimitetaan+Maataloushallinto
  
   * Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (kohta 1.1)   * Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (kohta 1.1)

Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.