Negatiivinen nettoapportti

Lisäpääomasijoitus olisi paras vaihtoehto negatiivisen nettoapportin paikkaamiseen. Maatiloilla on yleensä nettovarallisuutta käyvillä arvoilla laskettuna. Yhtiöön siirtyy peltoa ja metsää niiden hankintahintaan, mutta niiden käyvät arvot voivat olla huomattavasti korkeampia. Yhtiöön saattaa siirtyä arvokasta karjaa nolla-arvolla. Kiinteistöjen käyvät arvot määritellään asiantuntijalausuntojen pohjalta. Osana maatilavarallisuutta eläinten arvostamisessa voidaan käyttää maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (503/2012) vahvistettuja eläinvahinkojen korvaamisessa käytettäviä käypiä arvoja.

Pantentti- ja rekisterihallitus (PRH) valvoo, että osakepääoma on maksettu. KHT- tai HTM-tilintarkastaja voi antaa edellä mainittuihin asiantuntijalausuntoihin perustuen oman lausuntonsa siitä, että yhtiön varat riittävät kattamaan yhtiöön siirtyvien velkojen ja osakepääoman määrän. Osakepääomaksi merkitään tällöin tavallisesti minimiosakepääoma, ja loppu negatiivisuudesta merkitään negatiivisena SVOP-rahastosijoituksena.

Käytännössä pankki voi myös vaatia SVOP-rahastosijoitusta yhtiöittämisen jälkeen, tai ainakin suunnitelmaa kuinka yhtiön oma pääoma saadaan positiiviseksi. Siirtyminen suoriteperusteiseen kirjaustapaan auttaa usein oman pääoman kartuttamisessa.

Haluatko asiantuntijan ottavan sinuun yhteyttä?


Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.