Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto

SVOP-rahastosijoituksen tekeminen

SVOP-rahastosta säädetään osakeyhtiölain 8:2 §:ssä, jonka mukaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota perustamissopimuksen tai osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto esitetään tilinpäätöksessä omana rivinään oman pääoman ryhmässä. SVOP-rahasto on yhtiön vapaata omaa pääomaa, jota voidaan käyttää varojen jaossa.

SVOP-rahastosijoituksen voi tehdä sijoittaja, tavallisesti osakas, joko rahana tai maatilojen kohdalla yhtiön perustamisvaiheessa apporttina annettavana omaisuutena. Sijoitus on oman pääoman ehtoinen.

  • Esimerkki 1. Maatilan toimintamuodon muutoksessa yhtiöön siirtyy omaisuutta 1 100 000 € ja velkoja 900 000 €. Osakeyhtiön perustamiskirjassa päätetään, että nettoapportista 200 000 € (1 100 000 – 900 000 €) sijoitetaan osakepääomana 50 000 € ja loput (150 000 €) sijoitetaan SVOP-rahastoon.
  • Esimerkki 2. Maatilan toimintamuodon muutoksessa yhtiöön siirtyy omaisuutta 900 000 € ja velkoja 1 100 000 €. Tilintarkastaja antaa lausunnon, jossa todetaan että yhtiöön siirtyvät varat riittävät (käyvillä arvoilla) kattamaan yhtiöön siirtyvät velat. Osakeyhtiön perustamiskirjassa päätetään, että nettoapportista eli -200.000 eurosta (900 000 – 1 100 000 €) sijoitetaan osakepääomana + 2 500 € ja loput nettoapportista -202 500 € (-200 000 +(- 2 500 €)) sijoitetaan SVOP-rahastoon.

SVOP-sijoituksen palauttaminen

Koska sijoitus on oman pääoman ehtoinen, noudatetaan rahastosta jaettaviin varoihin osakeyhtiölain varojen jakamiseen liittyviä säännöksiä. Varojen palautuksesta päätetään yhtiökokouksessa hallituksen esityksen pohjalta yhtiön voitonjakokelpoisten varojen (vapaan oman pääoman) puitteissa.

SVOP-sijoituksen palauttamista **verotetaan**vuoden 2014 veromuutoksien mukaisesti lähtökohtaisesti osinkona. SVOP-sijoituksen katsotaan verotuksessa kuitenkin olevan pääomanpalautusta, mikäli yhtiö palauttaa osakkaalle hänen tekemän pääomasijoituksen 10 vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Edellytyksien täyttymisestä tulee verovelvollisen esittää luotettava selvitys. Yhtiön on hyvä pitää erillistä kirjaa SVOP-sijoituksista, jotta osakkaiden mahdolliset verovaikutukset varoja palautettaessa voidaan selvittää.

Takaisin pääsivulle

Haluatko asiantuntijan ottavan sinuun yhteyttä?


Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.